Persondatabeskyttelse

Databeskyttelsespolitik

 

Beskyttelse af dit privatliv, når du bruger vores websted, er særlig vigtigt for os. Derfor kan du herunder finde oplysninger om, hvordan vi indsamler anonyme og personlige data.  

1. Udbyder / dataansvarlig i henhold til databeskyttelse

Denne hjemmeside er en Gusti Leder Stores GmbH-service

 

Pettenkoferstraße 4b,
10247 Berlin
Tyskland

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031*

E-mail: info@gusti-leder.de

Repræsenteret af administrerende direktør Felicity Pietsch

Registreret under HRB 181370 B i handelsregistret i Berlin Charlottenburg, Tyskland

 

*Bemærk, at dette ikke er det telefonnummer, hvor du kan få fat i vores kundesupport.

 

2.   Databeskyttelse- og GDPR ansvarlig

ecolaw Gesellschaft für Datensicherheit und Datenschutz mbH (selskab for datasikkerhed og databeskyttelse)

 

Florian König

Roseggerstraße 1

D-38440 Wolfsburg

Tyskland

 

Telefon +49 (0)5361 27 29 29 293

Fax +49 (0)5361 27 29 29 296

 

datenschutz@ecolaw.de

www.ecolaw.de

 

Registreret i handelsregistret ved byretten i Braunschweig under HRB 203444

 

3.   Ansvarlig tilsynsmyndighed

Statskommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, tlf.: +49 30 13889-0, fax: +49 30 2155050, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

4.   Grundlæggende oplysninger

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger (f.eks. titel, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortnummer) i overensstemmelse med de relevante lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser, især den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og andre datarelaterede love, f.eks. den tyske lov om databeskyttelse og privatlivets fred i forbindelse med telekommunikations- og telemediatjenester (TTDSG).

I overensstemmelse med GDPR og andre bestemmelser er behandling og brug af data kun tilladt, hvis det udtrykkeligt er tilladt i henhold til GDPR eller en anden lovbestemmelse, eller hvis den registrerede person giver sit samtykke (forbud med forbehold af tilladelse). I overensstemmelse med disse retsprincipper er behandling og brug af data kun tilladt, hvis den registrerede har givet sit samtykke til, at hans/hendes personoplysninger må behandles til et eller flere specifikke formål;

a) behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt, som gennemføres på den registreredes anmodning;

b) behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt;

c) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;

d) behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af offentlig interesse eller for at udøve offentlig myndighed, der er overdraget til den dataansvarlige;

e) behandlingen er nødvendig for at varetage den registeransvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, vejer tungere end dette, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Derfor bruger og behandler vi kun dine personoplysninger inden for det tilladte omfang af opfyldelsen af en kontrakt, eller hvis du har givet os et informeret samtykke.

Vi deler ikke dine personlige data, herunder din adresse og e-mailadresse, med tredjeparter. Vores servicepartnere, som kræver overførsel af data til afvikling af kontraktforholdet, hvor vi udtrykkeligt har fremhævet dette, er undtaget herfra. I sådanne tilfælde er mængden af overførte data dog altid begrænset til det nødvendige minimum.

 

5.   Anonym dataindsamling

 

Du kan altid besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Vi kender kun:

 • Navnet på din internetudbyder

 • Det websted, du besøger os fra (den henvisende URL)

 • De sider, som du besøger på vores websted

 • Tid og dato for dit besøg og mængden af overførte data

 • Rapporter om vellykket hentning af data

 • Browsertypen og versionen af den anmodende computer/enhed

 • Operativsystemet på den anmodende computer/enhed

 • IP-adresser for den anmodende computer/enhed

 

Disse oplysninger vurderes kun til statistiske formål. Som individuel bruger forbliver du primært anonym; dine personlige data vil ikke blive sammenlagt, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, eller et af følgende tilfælde gør sig gældende.

 

6.   Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted og ved brug af vores tjenester generelt

Principielt indsamler vi kun personlige data, som du frivilligt giver os. Dette kan f.eks. ske ved bestilling eller registrering af tjenester, som kræver dine personoplysninger (f.eks. ordrer, særlige kampagner, konkurrencer, nyhedsbrev m.m.). I disse tilfælde indsamler vi kun data, som vi er lovligt autoriseret til at indsamle, og som er absolut nødvendige for at opfylde de tjenester, du har anmodet om (f.eks. for at afgive en ordre kræver vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, men for at tilmelde dig vores nyhedsbrev kræver vi kun din e-mailadresse). Hvis vi indsamler dine personoplysninger (f.eks. via en kontaktformular eller en bestillingsformular), behøver du kun at give de nødvendige oplysninger. Obligatoriske datafelter er markeret med *. Alle yderligere oplysninger du giver, foretages udelukkende på et frivilligt grundlag og er ikke et krav. Hvis du giver os disse oplysninger alligevel, giver du os dit samtykke til, at vi må gemme og behandle disse data til det angivne formål; i nogle tilfælde kan vi også anmode om dit udtrykkelige samtykke til databeskyttelsesformål, som kræver dit udtrykkelige samtykke, der kan gives frivilligt, og som ikke er bundet af andre betingelser og kan tilbagekaldes til enhver tid i fremtiden.

For at sikre, at dine data er sikre, krypteres og overføres de ved hjælp af TLS-kryptering. Dette har til formål at forhindre tredjeparter i at misbruge dine data. Dine data vil kun blive opbevaret og behandlet på servere i Den Europæiske Union. Dine data vil ikke blive overført til et tredjeland, medmindre vi er lovmæssigt berettiget og/eller forpligtet til det, eller du har givet dit udtrykkelige samtykke forud for overførslen. Disse tilfælde skal være tydeligt angivet.

 

7.   Behandling af oplysninger til opfyldelse af en kontrakt

 

7.1 Formål med behandlingen

Du giver os dine personoplysninger i forbindelse med at du afgiver en ordre hos os. De obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for at indgå en kontrakt med os, er personoplysninger og er markeret med en stjerne (*). Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger. Vi kan dog ikke yde dig den ønskede service (f.eks. opfyldelse af kontrakten), hvis du ikke giver os de nødvendige data (f.eks. din adresse i forbindelse med afgivelse af en ordre). Vi kan være forpligtet til at videregive data til vores udvalgte betalingstjenesteudbyder, når vi går videre med betalingsproceduren. De oplysninger, du indtaster ved afgivelse af en ordre, anvendes altid med henblik på opfyldelse af kontrakten.

 

7.2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, b), i GDPR.

 

7.3 Kategorier af modtagere

Betalingstjenesteudbydere, forsendelsesudbydere, varestyringssystemer, leverandører (dropshipping).

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor. Navnlig vil de ikke blive videregivet til tredjeparter, f.eks. til reklameformål, uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil kun videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis:

du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, a), i GDPR;

det er nødvendigt for at opfylde kontrakten, f.eks. overførsel af data til kreditinstitutter for at behandle kontraktmæssigt aftalte betalinger eller til advokater og juridiske servicevirksomheder i tilfælde af manglende opfyldelse af kontraktmæssigt aftalte betalinger med henblik på retshåndhævelse, i overensstemmelse med artikel 6.1, b), i GDPR;

hvis overførsel er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, c), i GDPR, eller

hvis overførsel er nødvendig med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, og der ikke er grund til at antage, at du har en mere tungtvejende legitim interesse i ikke at videregive dine oplysninger, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, f), i GDPR.

 

7.4 Opbevaringstid

Vi opbevarer data, der er nødvendige for at behandle en kontrakt, indtil udløbet af den lovbestemte garantiperiode og den kontraktmæssige garantiperiode, hvis relevant.

Vi opbevarer de data, der kræves i henhold til tysk handels- og skattelovgivning, i de perioder, der er fastsat ved lov - konsekvent ti år (§257 tysk handelslov, §147 tysk skattelov).

E-mailadresser, som vi modtager udelukkende med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, slettes straks, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet.

 

 

8. brug af cookies

Vi bruger cookies for at gøre besøget på vores hjemmeside mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. De fleste af de cookies, som vi bruger, slettes fra din harddisk ved slutningen af browsersessionen eller når du logger ud (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies). Disse permanente cookies gemmes i forskellige perioder. Når du besøger vores websted for første gang, viser vi dig en pop-up (kaldet cookie manager) med en forklaring på de cookies, vi bruger. Når du klikker på "Accepter", giver du os dit samtykke til at bruge alle de cookies, plugins og tjenester, der er beskrevet i denne cookie-manager og de tilhørende meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies via din browser. Bemærk venligst, at vores websted muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du gør det. Hvis du ønsker at justere dit allerede gemte valg af cookies og dermed tilbagekalde et tidligere givet samtykke for fremtiden, kan du manuelt administrere indstillingerne for brugen af cookies i din browser og også slette dem. Hvis du sletter alle cookies, vil du blive bedt om at justere dine cookie-indstillinger igen, næste gang du besøger vores websted. Du kan finde detaljerede instruktioner om, hvordan du justerer cookie-indstillingerne for de mest almindelige browsere, under følgende links:

 

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

 

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

 

Apple Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

 

Opera:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

 

 

9. google-tjenester

a) Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", som gemmes på din computer og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden, overføres til og opbevares af Google på servere i USA. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at godkende brugen af Google Analytics-tjenesten eller afvise den. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Så snart du accepterer brugen af Google Analytics på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Googles servere. I den forbindelse videregives følgende oplysninger til Googles server:

- App-opdateringer

- Kliksti

- Dato og tidspunkt for besøg

- Oplysninger om enhed

- downloads

- Flash-version

- Oplysninger om placering

- IP-adresse

- JavaScript-understøttelse

- Besøgte sider

- Købsaktivitet

- Henvisende URL

- Brugsdata

- Widget-interaktioner

- Browseroplysninger

Hvis du er logget ind på din Google-konto, giver du Google tilladelse til at knytte din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Google-konto. Desuden medfører brugen af Google Analytics, at disse data overføres til følgende modtagere:

- Google Ireland Limited

- Alphabet Inc.

- Google LLC

Google kan desuden overføre de indsamlede data til andre lande. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er muligt, at du ikke modtager nogen oplysninger om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til nedenstående lande. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

- USA

- Singapore

- Chile

- Taiwan

Desuden gemmer Google forskellige cookies på din enhed på din terminal. Ved hjælp af disse cookies kan Google få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til markedsførings- og analyseformål. Cookies forbliver på enheden i op til 2 år. Nedenfor finder du en oversigt over de cookies, der kan være forbundet med brugen af Google Analytics:

Navn: _ga

Dette bruges til at skelne brugere fra hinanden.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 2 år

 

Navn: _gid

Dette bruges til at skelne brugere fra hinanden.

Type: cookie

Opbevaringstid: 1 dag

 

Navn: _gat

Dette bruges til at drosle anmodningshastigheden.

Type: cookie

Lagringstid: 1 minut

 

Navn: _dc_gtm_xxx

Dette bruges til at skelne brugere fra hinanden.

Type: cookie

Lagringstid: 1 minut

 

Navn: _gat_gtag_xxx

Dette bruges til at skelne brugere fra hinanden.

Type: cookie

Lagringstid: 1 minut

 

Navn: _gac_xx

Dette indeholder oplysninger om, hvilken annonce der blev klikket på.

Type: cookie

Lagringstid: 2 måneder, 29 dage

 

Navn: IDE

Dette ID gør det muligt for Google at genkende brugeren på tværs af forskellige websteder og domæner og vise personliggjort reklame.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Eventuelt kan brugen af Google Analytics udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis du ønsker at forhindre dataoverførsel, kan du afvise Google Analytics-funktionerne. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer indlejret indhold, da du derved kan undgå en tilknytning til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge Google sker enhver dataoverførsel til USA i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Googles brug af data kan findes på følgende Google-websted: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

b) Google Tag Manager

Vi bruger "Google Tag Manager" på vores websted, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Google Tag Manager er et tag management system. Det giver brugeren mulighed for at opdatere målekoder og tilhørende kodefragmenter, samlet benævnt "tags", på brugerens websted eller mobilapp. Google Tag Manager-værktøjet, der implementerer tagsene, er et cookie-løst domæne og indsamler ikke selv personoplysninger. Google Tag Manager giver mulighed for at udløse andre tags, som igen kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver dette gældende for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at indstille dine fortrolighedspræferencer. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af Google Tag Manager-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Følgende data behandles ved brug af Tag Manager:

- Aggregerede tag-udløsningsdata

Hvis du er logget ind på din Google-konto, giver du Google mulighed for at forbinde din surfadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Google-konto. Desuden medfører brugen af Google Tag Manager, at disse data overføres til følgende modtagere:

 

- Google Ireland Limited

 

- Alphabet Inc.

 

- Google LLC

Google kan desuden overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er også muligt, at du ikke modtager nogen oplysninger om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til nedenstående lande. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

 

- USA

 

- Singapore

 

- Chile

 

- Taiwan

 

 Hvis du ønsker at forhindre overførsel af data, kan du afvise funktionerne i Google Tag Manager. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto der efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer indlejret indhold, da du derved kan undgå en tilknytning til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge Google sker enhver dataoverførsel til USA i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Googles brug af data kan findes på følgende Google-websted: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

 c) Google DoubleClick

Vi anvender "DoubleClick" på vores hjemmeside, et online markedsføringsværktøj fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). DoubleClick bruger bl.a. cookies, dvs. små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i din webbrowser på din terminal enhed. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken webbrowser. Dette kan forhindre, at annoncer vises mere end én gang. DoubleClick kan også bruge cookie-id'erne til at registrere såkaldte konverteringer, der er relateret til annonceanmodninger. Det er f.eks. tilfældet, når du ser en DoubleClick-annonce og senere opsøger annoncørens websted med den samme webbrowser og køber noget der. Ifølge Google indeholder de nævnte cookies ikke nogen personlige data. Ved at bruge DoubleClick etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af DoubleClick-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Så snart du accepterer brugen af Google Analytics på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Googles servere. Følgende liste indeholder alle (personlige) data, der indsamles af eller gennem brugen af DoubleClick:

 

- Oplysninger om browseren

- Kliksti

- Oplysninger om cookies

- Dato og tidspunkt for besøg

- Demografiske data

- Enhedsidentifikator

- Oplysninger om placering

- Hardware/softwaretype

- Internetudbyder

- IP-adresse

- Hyppighed, hvormed annoncerne ses

- Udbydende domæner

- Interaktionsdata

- Visninger af siden

- Søgehistorik

 

Hvis du har en brugerkonto hos Google og er registreret, kan Google knytte dit besøg til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er det muligt, at Google får og gemmer din IP-adresse. Når du bruger DoubleClick, videregives disse data desuden til følgende modtagere:

- Google Ireland Limited

- Alphabet Inc.

- Google LLC

Google kan også overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er også muligt, at du ikke modtager nogen oplysninger om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til nedenstående lande. Det kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

- USA

Desuden gemmer Google forskellige cookies på din terminal. Ved hjælp af disse cookies kan Google få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til markedsførings- og analyseformål. Cookies forbliver på din enhed i op til et år. Eventuelt kan brugen af Google Analytics udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. DoubleClick bruger forskellige midler til at gemme oplysninger på en brugers enhed, som anført nedenfor:

Navn: test_cookie

Beskrivelse: Tester browserindstillingstilladelserne i brugerens browser.

Type: cookie

Lagringsperiode: 1 dag

Domæne: doubleclick.net

 

Navn: IDE

 

Beskrivelse: Indeholder et tilfældigt genereret bruger-id. Ved hjælp af dette ID kan Google genkende brugeren på forskellige websteder på tværs af domæner og vise personliggjort reklame.

Type: Cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: doubleclick.net

Hvis du ønsker at forhindre videregivelse af data, kan du afvise Google Analytics-funktionerne. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer indlejret indhold, da du derved kan undgå en tildeling til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge Google sker enhver dataoverførsel til USA i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Googles brug af data kan findes på følgende Google-websted: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  

d)    Google reCAPTCHA

Vi bruger Google reCAPTCHA på vores websted, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Vi bruger Google reCAPTCHA til at kontrollere, om de oplysninger, der indtastes i vores formularer, er foretaget af et menneske eller er blevet automatisk indsat af en maskine. Dette er vores legitime interesse i at bruge Google reCAPTCHA. Retsgrundlaget for dette findes i artikel 6, stk. 1, f), i GDPR. Google reCAPTCHA er en gratis captcha-tjeneste, der beskytter websteder mod spam-software og misbrug af ikke-menneskelige besøgende. Tjenesten bruges oftest ved udfyldelse af formularer online. En captcha-tjeneste er en type automatisk test, der er designet til at sikre, at en handling, der udføres online, er udført af en person og ikke af en bot. Klassiske captchas fungerer ved hjælp af små test, som er lette at løse for mennesker, men som volder store vanskeligheder for maskiner. Du behøver ikke længere aktivt at løse gåder med reCAPTCHA. Værktøjet bruger moderne risikoteknikker til at skelne mellem mennesker og bots. Du skal blot markere feltet "Jeg er ikke en robot", men dette felt er dog ikke længere nødvendigt med Invisible reCAPTCHA. Et JavaScript-element er integreret i kildekoden med reCAPTCHA, værktøjet kører derefter i baggrunden og analyserer din adfærd som bruger. Softwaren bruger disse brugerhandlinger til at beregne en captcha-score. Google bruger denne score til at beregne, hvor sandsynligt det er, at du er et menneske, inden du indtaster captchaen. reCAPTCHA eller captchaer generelt bruges altid, når robotter kan manipulere eller misbruge visse handlinger (f.eks. registreringer, undersøgelser osv.).

reCAPTCHA indsamler brugernes personlige data for at afgøre, om handlingerne på vores websted faktisk kommer fra personer. Det betyder, at din IP-adresse og andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesterne, kan blive sendt til Google. IP-adresser inden for EU eller andre stater, der er en del af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bliver næsten altid afkortet, inden dataene overføres til en server i USA. Ifølge Google vil IP-adresser ikke blive slået sammen med andre Google-data, medmindre du er logget ind på din Google-konto, mens du bruger reCAPTCHA. Du kan finde en oversigt over de personoplysninger, der kan blive behandlet af Google, når du bruger reCAPTCHA nedenfor:

 - Henvisende URL (adressen på den side, som den besøgende fik adgang til vores websted fra)
- IP-adresse (f.eks. 256.123.123.123.1)
- Operativsystemoplysninger (f.eks. Windows, Mac OS X eller Linux)
- Cookies
- Tastatur- og museadfærd (enhver handling, du udfører med musen eller tastaturet gemmes)
- Dato- og sprogindstillinger (den dato og det sprog, du har indstillet på din pc, gemmes)
- Alle JavaScript-objekter
- Skærmens opløsning (viser pixelstørrelsen af det viste billede)

Google kan også videresende de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, kan dine data risikere at blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at afhjælpe dette på lovlig vis. Du får måske ikke engang besked om denne behandling. Ifølge Google kan dine data blive overført til nedenstående lande. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. behandling eller lagring af data:

- USA

Desuden gemmer reCAPTCHA forskellige cookies på din enhed. Google bruger disse cookies til at hjælpe med at indsamle oplysninger om besøgende på vores websted. Du kan finde en oversigt over de cookies, der kan være forbundet med brugen af Google reCAPTCHA nedenfor:Navn: IDE

Wert: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331669209164-8

Formål: Denne cookie sættes af DoubleClick (også ejet af Google) for at registrere og rapportere en brugers handlinger på webstedet i forbindelse med reklamer. Dette gør det muligt at måle reklamernes effektivitet og træffe passende optimeringsforanstaltninger. IDE gemmes i browsere under domænet doubleclick.net.

Udløbsdato: efter et år

 

Navn: 1P_JAR

Værdi: 2019-5-14-12

Formål: Denne cookie indsamler statistik om brugen af webstedet og måler konverteringer. En konvertering finder f.eks. sted, når en bruger bliver en køber. Cookien bruges også til at vise relevante reklamer til brugerne. Desuden kan cookien bruges til at forhindre en bruger i at se den samme annonce mere end én gang.

Udløbsdato: efter en måned

 

Navn: ANID

Wert: U7j1v3dZa3316692091640xgZFmiqWppRWKOr

Formål: Vi har ikke kunnet finde mange oplysninger om denne cookie. I Googles privatlivspolitik nævnes cookien i forbindelse med "reklamecookies" såsom "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID er gemt under domænet google.com.

Udløbsdato: efter 9 måneder

 

Navn: CONSENT

Værdi: YES+AT.en+20150628-20-0

Formål: Cookien gemmer status for en brugers samtykke til at bruge forskellige Google-tjenester. CONSENT bruges også til sikkerhedsformål for at verificere brugere, forhindre login-svindel og beskytte brugerdata mod uautoriserede angreb.

Udløbsdato: efter 19 år

 

Navn: NID

Wert: 0WmuWqy331669209164zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Formål: NID bruges af Google til at tilpasse annoncer til din Google-søgning. Ved hjælp af cookien "husker" Google dine hyppigst indtastede søgeforespørgsler eller din tidligere interaktion med annoncer. Så du får altid skræddersyede annoncer. Cookien indeholder et unikt ID til at indsamle brugerens personlige indstillinger til reklameformål.

Udløbsdato: efter 6 måneder

Navn: DV

Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331669209164-4

Formål: Når du har sat kryds i feltet "Jeg er ikke en robot", vil denne cookie blive sat. Cookien bruges af Google Analytics til personliggjort annoncering. DV indsamler oplysninger i anonym form og bruges også til at skelne mellem brugere.

Udløbsdato: efter 10 minutter

 

Om nødvendigt kan brugen af Google reCAPTCHA udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto efter brug af et socialt netværk, især før du aktiverer integreret indhold, da du derved undgår en tildeling til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge Google sker enhver dataoverførsel til USA i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Googles brug af data kan findes på følgende Google-websted: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

e) Google Fonts

Vi bruger skrifttyper fra Google på vores websted for at sikre ensartet præsentation. "Google Fonts" er en tjeneste fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at acceptere brugen af tjenesten "Google Fonts" eller afvise den. Retsgrundlaget for denne behandling er derfor art. 6, stk. 1, a), i GDPR.

Hvis du accepterer brugen af Google Fonts, oprettes der en forbindelse til Googles servere, og den tilsvarende skrifttype indlæses i din browsers cache. Følgende data behandles i denne proces:

- IP-adresse

- Akkumulerede brugerdata

- Referrer URL

- CSS-forespørgsel

- anmodninger om skrifttyper

Hvis du er logget ind på din Google-konto, giver du Google tilladelse til at knytte din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Google-konto. Desuden medfører brugen af Google Fonts, at disse data overføres til følgende modtagere:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

 

Google kan desuden overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er også muligt, at du ikke engang modtager nogen information om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til hele verden. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. lagring eller behandling. Enhver overførsel af data til USA sker ifølge Google i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, eller hvis du nægter at bruge dem, vil din computer anvende en standardskrifttype. Yderligere oplysninger om Google Web Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 

 

f)  Google Ads

Vi bruger "Google Ads" (tidligere Google AdWords) på vores websted, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Google Ads gør det muligt for os at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemedier på eksterne hjemmesider. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvor vellykkede de enkelte reklametiltag er. Disse annoncer leveres af Google via såkaldte "AdServer". Vi bruger såkaldte AdServer-cookies til dette formål, hvorved visse parametre til måling af succes, f.eks. visning af annoncerne eller klik fra brugerne, kan måles. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at indstille dine præferencer for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af Google Ads-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er derfor art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Så snart du accepterer brugen af Google Ads på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Googles servere. I den forbindelse videregives følgende oplysninger til Googles server:

- Sete annoncer

- Cookie-ID

- Dato og tidspunkt for besøget

- Oplysninger om enheden

- Geografisk placering

- IP-adresse

- Søgetermer

- Viste reklamer

- Kunde-id

- Indtryk

- Online-identifikatorer

- Browseroplysninger

 

Hvis du er logget ind på din Google-konto, giver du Google mulighed for at forbinde din surfadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Google-konto. Desuden medfører brugen af Google Ads, at disse data overføres til følgende modtagere:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

Google kan desuden overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er også muligt, at du ikke engang modtager nogen information om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til nedenstående lande. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

 

- Chile

- Singapore

- USA 

- Taiwan

 

Derudover gemmer Google forskellige cookies på din enhed på din terminal. Ved hjælp af disse cookies kan Google få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til markedsførings- og analyseformål. Cookies forbliver på din enhed i op til et år. Det drejer sig om de cookies, der er anført nedenfor:

Navn: test_cookie

Beskrivelse: Denne er indstillet som en test for at kontrollere, om browseren tillader, at der sættes cookies. Indeholder ikke nogen identifikationsfunktioner.

Type: cookie

Lagringstid: 15 minutter

Domæne: doubleclick.net

 

Navn: IDE

Beskrivelse: Indeholder et tilfældigt genereret bruger-id. Ved hjælp af dette ID kan Google genkende brugeren på forskellige websteder på tværs af domæner og vise personliggjort reklame.

Type: Cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: doubleclick.net

 

Brugen af Google Ads kan eventuelt udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis du ønsker at forhindre dataoverførsel, kan du afvise Google Ads-funktionerne. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto der efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer indlejret indhold, da du derved kan undgå en tilknytning til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge Google sker enhver dataoverførsel til USA i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Googles brug af data kan findes på følgende Google-websted: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

g) Google Maps

Vi bruger "Google Maps" på vores websted. Det er en online korttjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det muligt for dig nemt at bruge kortfunktionen. Når du besøger dette websted, vil vi bede Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af YouTube-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Bemærk venligst, at du i tilfælde af et afslag ikke vil få vist indholdet. I tilfælde af samtykke modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende underside på vores websted. Din IP-adresse bliver overført til Google. Dette er nødvendigt for at kunne levere kortmaterialet til dig og finder sted, uagtet om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind via, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Følgende oplysninger overføres til Googles servere, når du bruger Google Maps:

- Oplysninger om enheden

- IP-adresse

- Referrer URL

Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive direkte tilknyttet din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din Google-profil, skal du først logge ud. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser eller andre formål. Google kan desuden overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Google kan overføre data uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Det er også muligt, at du ikke engang modtager nogen information om dette. Ifølge Google kan dine data blive overført til hele verden. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. lagring eller behandling. Enhver overførsel af data til USA finder sted hos Google i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen.

Hvis du ønsker at forhindre dataoverførsel, kan du ikke bruge Google Maps-funktionerne. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer integreret indhold, da du derved kan undgå en tildeling til din profil hos den pågældende udbyder. Yderligere oplysninger om Googles brug af data, om indstillings- og indsigelsesmuligheder samt om databeskyttelse finder du i Googles databeskyttelseserklæring, som du finder under følgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

h) YouTube

På vores websider integrerer vi videoer fra "YouTube", en social medieplatform fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "YouTube"). YouTube etablerer en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video eller ej. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af YouTube-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er derfor art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Så snart du starter en YouTube-video på vores websted, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. I den forbindelse forsynes YouTube-serveren med følgende oplysninger:

- Enhedsoplysninger

- IP-adresse

- Referrer URL

- Sete videoer

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. Desuden medfører brugen af YouTube, at disse data overføres til følgende modtagere:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

 

YouTube kan desuden overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at YouTube kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du potentielt har nogen retlig mulighed for at gøre indsigelse. Det kan også være, at du ikke engang modtager nogen information om dette. Ifølge YouTube kan dine data blive overført til hele verden. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling.

Desuden gemmer YouTube forskellige cookies på enheden. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Ifølge YouTube bruges disse oplysninger bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre svindelforsøg. Cookies forbliver på enheden i op til 10 år. Om nødvendigt kan der efter starten af en YouTube-video udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Hvis du ønsker at forhindre dataoverførsel, kan du ikke bruge YouTube-funktionerne. Uanset dette anbefaler vi, at du regelmæssigt logger ud af din brugerkonto efter brug af et socialt netværk, men især før aktivering af indlejret indhold, da du derved kan undgå en tildeling til din profil hos den pågældende udbyder. Ifølge YouTube finder enhver dataoverførsel til USA sted i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om YouTube og Googles databeskyttelse og brug af data kan findes på følgende Google-websted: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

10.  Funktionelle og webdesign-tjenester

a)jQuery

JavaScript-kode fra jquery.com er integreret på vores websted for at gøre webstedet mere attraktivt for vores besøgende. Leverandøren er JSFoundation Inc, Attn: Privacy Office, 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA (i det følgende benævnt "jQuery"). jQuery er et funktionsrigt JavaScript-bibliotek, som gør det muligt for os at gøre vores websted mere interessant for vores besøgende. Når du besøger vores websted, hentes animationer eller andre filer fra jQuery-serveren og gemmes i din browsers cache for at vise vores websted. Når du besøger vores websted, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og jQuery.com-serverne. jQuery.com modtager derved oplysninger om, at du besøger vores websted med din IP-adresse. Der gemmes også cookies på din computer for at gøre det muligt at genkende dig, når du besøger vores websted igen. Når du besøger webstedet for første gang, bliver du bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af jQuery-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6 stk. 1, a) GDPR.

Ifølge egne oplysninger indsamler og gemmer jQuery brugsdata i pseudonyme profiler, der opbevares på jQuerys servere og er beskyttet mod indgreb og ændringer fra uautoriseret tredjemand. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles ved brug af jQuery. Du kan forhindre behandlingen af dine personlige data ved at slette dine eksisterende cookies eller ved generelt at forbyde lagring af cookies. Forhindring af lagring af cookies er mulig via indstillingerne i din browser eller i vores cookiemanager, når du går ind på hjemmesiden. Hvis du deaktiverer lagring af cookies, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke kan bruge dette websted i fuldt omfang.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse med jQuery kan findes på http://jquery.com/ og https://privacy-policy.openjsf.org

 

 

b)MyFonts

Vi bruger webfonttjenesten MyFonts til vores websted. Leverandøren af tjenesten er den amerikanske virksomhed Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

Når du besøger dette websted, bliver du bedt om at angive dine indstillinger for databeskyttelse. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af tjenesten "MyFonts". Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Hvis du giver dit samtykke til brugen af MyFonts, oprettes der en forbindelse til de respektive servere, og den tilsvarende skrifttype indlæses i din browsers cache.

MyFonts behandler også data bl.a. i USA. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til udtalelsen fra EU-Domstolen i øjeblikket ikke findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for lovligheden og sikkerheden i forbindelse med databehandlingen.

Som grundlag for databehandling med modtagere i tredjelande (uden for Den Europæiske Union, Island, Lichtenstein, Norge og især USA) eller for overførsel af data dertil, anvender MyFonts standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen (= artikel 46, stk. 2 og 3 i GDPR). Disse klausuler forpligter MyFonts til at overholde EU's databeskyttelsesniveau ved behandling af relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan finde beslutningen og klausulerne bl.a. her: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de

Du kan læse mere om de data, der behandles ved brug af MyFonts, i privatlivspolitikken på https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

 

c)Cloudflare CDN

Vi bruger Content Delivery Network (CDN) fra Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Tyskland (i det følgende benævnt "Cloudflare") for at øge sikkerheden og leveringshastigheden af indholdet på vores websted. I den forbindelse anvender Cloudflare cookies og behandler brugerdata. Cloudflare tilbyder et såkaldt Content Delivery Network og forskellige sikkerhedstjenester. Et Content Delivery Network (også kaldet "CDN") er et netværk af globalt distribuerede og sammenkoblede servere. Dette gør det muligt at indlæse websteder hurtigere. Når du besøger vores websted, sikrer et load balancing-system, at de største dele af vores websted leveres fra den server, der hurtigst kan vise indholdet til dig. Afstanden for dataoverførslen til din browser forkortes betydeligt af et CDN (og dermed også webstedets indlæsningstid).

Cloudflare tilbyder også forskellige sikkerhedstjenester som f.eks. DDoS-beskyttelse eller webapplikationsfirewall. Disse omfatter også en såkaldt reverse proxy og Content Delivery Network. Cloudflare blokerer trusler og begrænser misbrugende bots og crawlere, der spilder vores båndbredde og serverressourcer. Ved at lagre vores websted i lokale datacentre og blokere spam-software gør Cloudflare det muligt for os at reducere vores båndbreddeforbrug med ca. 60 %. Derudover er den gennemsnitlige indlæsningstid på webstedet reduceret med ca. halvdelen. Ifølge Cloudflare kan indstillingen "I'm under Attack Mode" afbøde yderligere angreb ved at vise en JavaScript-beregningsopgave, som skal løses, før en besøgende kan få adgang til webstedet. Ved at bruge Cloudflare bliver vores websted således langt mere kraftfuldt og mindre sårbart over for spam eller angreb. Retsgrundlaget for denne behandling er således vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, f), i GDPR i at optimere vores websted og øge sikkerheden på vores websted.

Bemærk venligst, at Cloudflare kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du eventuelt har nogen retlig mulighed for at gøre indsigelse. Det kan også være, at du ikke engang får nogen information om dette. Ifølge Clouidflare kan dine data blive overført til nedenstående lande. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

-        USA

Generelt gemmer Cloudflare de behandlede brugerdata i mindre end 24 timer, men ikke mere end 7 dage. Hvis en IP-adresse udløser en sikkerhedsadvarsel hos Cloudflare, kan der dog i dette tilfælde være undtagelser fra den ovenfor anførte opbevaringsperiode. Ifølge Cloudflare opbevares data anonymt og uden personlige data. Du kan helt forhindre hele Cloudflares indsamling og behandling af dine data ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at integrere en såkaldt scriptblocker i din browser. Ifølge Cloudflare finder enhver dataoverførsel til USA sted i overensstemmelse med bestemmelserne i de underliggende standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-Kommissionen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Cloudflares brug af data findes på følgende Cloudflare-websted: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/?tid=331669194442

 

d)Usercentrics Consent Management Plattform

Vi bruger Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics) fra Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München. Usercentrics indsamler logfildata og data om samtykke ved hjælp af JavaScript. Dette JavaScript gør det muligt for os at informere brugerne om deres samtykke til visse cookies og andre teknologier på vores websted og at indhente, administrere og dokumentere dette samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6 stk. 1, c) GDPR. Formålet er at kende brugernes præferencer og handle i overensstemmelse hermed.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for vores logning. Cookieens holdbarhed er 60 dage. Samtykkeoplysningerne skal opbevares i 6 år i henhold til § 257 i den tyske handelslovgivning. Attesten for tilbagekaldelse af et tidligere givet samtykke opbevares i tre år. Opbevaringen er på den ene side baseret på vores ansvarlighed i henhold til art. 5, stk. 2, GDPR. Dette forpligter til overholdelse af behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning. På den anden side er opbevaringstiden i den almindelige forældelsesfrist i henhold til § 195 BGB tre år.

Du kan til enhver tid permanent forhindre udførelsen af JavaScript ved at foretage de relevante indstillinger i din browser, hvilket også ville forhindre Usercentrics i at udføre JavaScript.

Du kan få flere oplysninger om Usercentrics' databeskyttelsespraksis på følgende websted: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 

 

11.  Marketing-Dienste

 

e)     Meta- Pixel

For at genkende din brugeradfærd bruger vi "visitor action pixel" fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (i det følgende benævnt "Facebook") på vores websted. Dette konverteringsværktøj giver os mulighed for at spore dine handlinger, efter at du har set eller klikket på en Facebook-annonce. Dette bruges til at overvåge og analysere effektiviteten af vores Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål. Nedenfor finder du alle (personlige) data, der indsamles under eller gennem brugen af tjenesten:

 • Sete annoncer

 • Set indhold

 • Oplysninger om enheden

 • Geografisk placering

 • HTTP-headere

 • Interaktioner med reklamer, tjenester og produkter

 • IP-adresse

 • Klikkede elementer

 • Markedsføringsoplysninger

 • Ikke-fortrolige brugerdefinerede data

 • Besøgte sider

 • Pixel-ID

 • Referrer URL

 • Succes med markedsføringskampagne

 • Brugsdata

 • Brugeradfærd

 • Oplysninger om Facebook-cookies

 • Facebook-bruger-id

 • Brugs-/klikadfærd

 • Browseroplysninger

 

Selv om vi kun kan genkende disse data i anonymiseret form, lagres og behandles disse data også af Facebook. Vi ved ikke, hvad Facebook præcist gør med disse data, men det kan antages, at Facebook kan og vil knytte disse data til din Facebook-konto. På den måde kan Facebook bruge disse oplysninger til reklame, markedsundersøgelser og behovsorienteret udformning af Facebook-siderne. Til dette formål opretter Facebook og dets partnere brugs-, interesse- og relationsprofiler, f.eks. for at evaluere din brug af vores hjemmeside med hensyn til de annoncer, der bliver vist til dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside og for at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af Facebook. For at gøre dette bruger Facebook forskellige midler til at gemme oplysninger på en brugers enhed, som anført nedenfor:

Navn: _fbp

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: act

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: c_user

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: datr

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: fr

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: m_pixel_ration

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: pl

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: presence

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: sb

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: spin

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: wd

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyser, annoncemålretning og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Navn: xs

Beskrivelse: Cookie fra Facebook til websiteanalyse, annoncering og annoncemåling.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

Domæne: facebook.com

 

Facebook kan overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at Facebook kan overføre data uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har mulighed for at få erstatning. Nedenfor findes en liste over lande, som oplysningerne vil blive overført til. Dette kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling:

- Singapore

- Det Forenede Kongerige

- USA

Med hensyn til formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmulighederne for at beskytte dit privatliv henvises til Facebooks privatlivspolitik, som findes på følgende link: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Du kan finde yderligere oplysninger om cookies på Facebook her: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

 

 

f)      Bing Ads Retargeting

Dette websted bruger Bing Ads med retargeting-funktion til at optimere reklamemålinger og til at levere reklamer. Bing Ads er en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). For at kunne bruge denne tjeneste bliver der sat en cookie på din enhed, hvis du er havnet på vores hjemmeside via en Microsoft Bing-annonce. Dette gør det muligt for Microsoft og os at genkende, at en person har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores websted og er nået frem til en tidligere fastlagt målside ("konverteringssted"). Vi får kun kendskab til det samlede antal brugere, der har klikket på denne Bing-annonce og derefter er blevet omdirigeret til vores websted. Microsoft behandler oplysninger via cookien, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse brugsprofiler bruges til at analysere de besøgendes adfærd og bruges til at vise reklamer. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for databeskyttelse. Her har du mulighed for at godkende eller afvise brugen af Bing Ads-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Dit samtykke, der gives i denne forbindelse, er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Så snart du giver dit samtykke til brugen af Bing Ads på vores websted, kan følgende (personlige) data blive behandlet og overført til Microsoft:

- Browser sprog

- Oplysninger om cookies

- Digital signatur

- IP-adresse

- Microsoft Click ID

- Sidens titel

- Referrer URL

- Skærmens opløsning

- URL

- Version af UET

- Oplysninger om hændelse

- Indlæsningstid for siden

Bing Ads kan overføre de indsamlede data til et andet land. Bemærk venligst, at denne tjeneste kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du eventuelt har nogen retlig mulighed for at gøre indsigelse. Du får måske ikke engang besked om en sådan adgang. Nedenfor findes en liste over de lande, som oplysningerne vil blive overført til. Det kan ske til forskellige formål, f.eks. opbevaring eller behandling.

- Hele verden

 

Derudover bruger Bing Ads forskellige midler til at gemme oplysninger på en brugers enhed:

 

Navn: _uetsid

Beskrivelse: Dette er en sporingscookie, der bruges til målrettet annoncering.

Type: cookie

Lagringstid: 30 minutter

 

Navn: MUID

Beskrivelse: Dette er en cookie til sporing af brugeridentifikation, der hjælper med at tælle gyldige klik til målrettet annoncering.

Type: cookie

Lagringstid: 1 år, 25 dage

 

Navn: MUIDB

Beskrivelse: Dette er en cookie til sporing af brugeridentifikatorer, der bruges af Microsoft Bing Ads, som bruges til målrettede reklamer.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år, 25 dage

 

Navn: _uetvid

Beskrivelse: Denne bruges til at spore besøgende på tværs af flere websteder for at præsentere relevante annoncer baseret på den besøgendes præferencer.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 16 dage

 

Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies, der anvendes af Microsoft og Bing Ads, på følgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

g) Klaviyo

Vi bruger "Klaviyo" på vores websted, en tjeneste til vores e-mailmarketing. Tjenesteudbyderen er den amerikanske virksomhed Klaviyo, 125 Summer St, Boston, MA 02110, USA. Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for din e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Vi anvender den såkaldte double opt-in-procedure for at sikre, at nyhedsbrevet sendes med dit samtykke. I den forbindelse giver den potentielle modtager tilladelse til, at han/hun lader sig optage på en distributionsliste. Efterfølgende får brugeren mulighed for at bekræfte tilmeldingen på en juridisk sikker måde ved hjælp af en bekræftelsesmail. Kun hvis bekræftelsen modtages, vil adressen blive aktivt optaget på distributionslisten. Bemærk venligst, at Klaviyo også behandler dine personoplysninger i bl.a. USA. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til udtalelsen fra EU-Domstolen i øjeblikket ikke findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan indebære forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandlingen. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, a), i GDPR.

Klaviyo anvender såkaldte standardkontraktklausuler (= art. 46. stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling med modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især USA) eller en dataoverførsel dertil. Standardkontraktklausuler (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, selv om de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Klaviyo sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau ved behandling af dine personoplysninger, selv om oplysningerne lagres, behandles og forvaltes i USA. Du kan få mere at vide om de data, der behandles ved brug af Klaviyo, i privatlivspolitikken på https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy

 

 

h)Hotjar

Vi bruger "Hotjar", en webanalysetjeneste, der leveres af Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, (i det følgende benævnt "Hotjar") på vores websted. Hotjar anvender bl.a. cookies, dvs. små tekstfiler, som gemmes lokalt i din webbrowsers cache på din enhed, og som muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside, samt en såkaldt sporingskode. De cookies, som Hotjar anvender, gemmes på din enhed i varierende tidsrum, i nogle tilfælde kun under dit besøg, i andre tilfælde i 365 dage. Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at angive dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Her har du mulighed for at acceptere eller afvise brugen af Hotjar-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er således art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Så snart du accepterer brugen af Hotjar på vores websted, oprettes der en forbindelse til Hotjars servere. Følgende personoplysninger behandles i den forbindelse:

Enhedsafhængige data, der indsamles af din enhed og webbrowser:

- IP-adresse på din enhed (indsamlet og gemt i anonymiseret format).

- E-mailadresse, herunder dit for- og efternavn, for så vidt du har stillet disse til rådighed for os via vores websted.

- Skærmstørrelsen på din enhed

- Enhedstype og browseroplysninger

- Geografiske data (kun land)

- Sprog, der anvendes til at vise vores websted

- Brugerinteraktioner

- Musekommandoer (bevægelse, position og klik)

- Tastetryk

 

Logdata, der automatisk anvendes af vores server, når vi bruger Hotjar:

- Henvisende domæne

- Besøgte websider

- Geografiske data (kun land)

- Sprog, der anvendes til at vise vores websted

- Dato og klokkeslæt for adgang

Hotjar bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af vores websted, udarbejde rapporter om brugen og levere andre tjenester i forbindelse med evalueringen af vores websted. Hotjar bruger forskellige midler til at gemme oplysninger på en brugers enhed, som anført nedenfor:

Navn: _hjClosedSurveyInvites

Beskrivelse: Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende interagerer med en invitationsmodal til en undersøgelse med eksternt link. Den bruges til at sikre, at den samme invitation ikke vises igen, hvis den allerede er blevet vist.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Navn: _hjDonePolls

Beskrivelse: Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende har gennemført en undersøgelse ved hjælp af widget'en Survey On Site. Den bruges til at sikre, at den samme undersøgelse ikke vises igen, hvis den allerede er blevet gennemført.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Navn: _hjMinimisedPolls

Beskrivelse: Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende minimerer en widget til en undersøgelse på stedet. Den bruges til at sikre, at widget'en forbliver minimeret, mens den besøgende navigerer på dit websted.

Type: Cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Navn: _hjShownFeedbackMessage

Beskrivelse: Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende minimerer eller afslutter indgående feedback. Dette gøres, så den indkommende feedback straks indlæses som minimeret, når den besøgende navigerer til en anden side, hvor den skal vises.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Navn: _hjid

Beskrivelse: Hotjar-cookie, der sættes, når klienten første gang lander på en side ved hjælp af Hotjar-scriptet. Den bruges til at fastholde Hotjar-bruger-id'et, som er unikt for det pågældende websted i browseren. Dette sikrer, at adfærd forbindes med det samme bruger-id ved efterfølgende besøg på det samme websted.

Type: cookie

Opbevaringsperiode: 1 år

 

Navn: _hjTLDTest

Beskrivelse: Når Hotjar-scriptet køres, forsøger vi at bestemme den mest almindelige cookie-sti, der skal bruges i stedet for webstedets værtsnavn. Dette gøres for at cookies (hvis det er relevant) kan deles på tværs af underdomæner. For at bestemme dette forsøger vi at gemme _hjTLDTest-cookien for forskellige URL-understrengsalternativer, indtil det mislykkes. Efter denne kontrol fjernes cookien.

Type: cookie

Lagringsvarighed: session

 

Navn: _hjUserAttributesHash

Beskrivelse: Brugerattributter, der sendes via Hotjar Identify API'et, lagres i cachen i sessionens varighed for at fastslå, hvornår en attribut er ændret og skal opdateres.

Type: cookie

Lagringsvarighed: Session

 

Navn: _hjCachedUserAttributes

Beskrivelse: Denne cookie gemmer brugerattributter, der er sendt via Hotjar Identify API'et, når brugeren ikke er i prøven. Disse attributter gemmes kun, når brugeren interagerer med et Hotjar-feedbackværktøj.

Type: cookie

Lagringsvarighed: session

 

Navn: _hjLocalStorageTest

Beskrivelse: Denne cookie bruges til at teste, om Hotjar-sporingsscriptet kan bruge lokal lagring. Hvis dette er muligt, sættes værdien 1 i denne cookie. De data, der er gemt i_hjLocalStorageTest, har ingen udløbstid, men slettes næsten umiddelbart efter, at den er oprettet.

Type: cookie

Lagringsvarighed: session

 

Navn: _hjIncludedInPageviewSample

Beskrivelse: Denne cookie bruges til at informere Hotjar om, hvorvidt denne besøgende er inkluderet i den dataindsamling, der er defineret af dit websteds sidevisningsgrænse.

Type: cookie

Lagringstid: 30 minutter

 

Navn: _hjIncludedInSessionSample

Beskrivelse: Denne cookie skal informere Hotjar om, hvorvidt denne besøgende er inkluderet i den datastikprøve, der er defineret af din hjemmesides daglige sessionsgrænse.

Type: cookie

Opbevaringstid: 30 minutter

 

Navn: _hjAbsoluteSessionInProgress

Beskrivelse: Denne cookie bruges til at genkende en brugers første sidevisningssession. Dette er et sandt/falsk tag, der er indstillet af cookien.

Type: cookie

Opbevaringstid: 30 minutter

 

Navn: _hjFirstSeen

Beskrivelse: Dette identificerer den første session for en ny bruger. Den gemmer en sand/falsk-værdi, der angiver, om det er første gang, Hotjar har set denne bruger. Den bruges af recordfiltre til at identificere nye brugersessioner.

Type: Cookie

Lagringsvarighed: session

 

Navn: hjViewportId

Beskrivelse: Denne lagrer oplysninger om brugerens visningsvindue, f.eks. størrelse og dimensioner.

Type: cookie

Lagringstid: Session

 

Navn: _hjRecordingEnabled

Beskrivelse: Denne oplysning tilføjes, når en optagelse startes, og læses, når optagemodulet initialiseres, for at fastslå, om brugeren allerede er i en optagelse i en bestemt session.

Type: cookie

Lagringsvarighed: session

 

Du kan få flere oplysninger om Hotjars fortrolighedspraksis i Hotjars fortrolighedspolitik, som du finder på nedenstående link: 

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

 

12.        Online-Shop

 

a)               Kundekonto

Du har mulighed for at oprette en kundekonto hos os. Dette giver dig f.eks. mulighed for at foretage en hurtig check-out for din næste ordre eller for at se dine ordrer. Du er naturligvis ikke forpligtet til at oprette en kundekonto hos os og kan også bestille varer uden en kundekonto. Retsgrundlaget for åbningen af kundekontoen er således art. 6 stk. 1, a) GDPR. Hvis du ønsker at få slettet en oprettet kundekonto, skal du blot sende en tilsvarende meddelelse til os på: info@gusti-leder.de.

For at oprette en kundekonto er det nødvendigt at oplyse personlige data. De obligatoriske data er markeret med *. De eneste obligatoriske oplysninger, som vi indsamler, er din e-mailadresse og en adgangskode efter eget valg. Du er naturligvis ikke forpligtet til at oplyse yderligere personoplysninger. Uden disse oplysninger (f.eks. din adresse) kan vi dog ikke sende dig de varer, du har bestilt. Vi har brug for din adresse for at kunne videregive forsendelsen til en af os engageret fragtudbyder, som vil levere de bestilte varer til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 stk. 1, b) GDPR.

 

b)       PayPal / Check Out med PayPal

På vores websted tilbyder vi bl.a. betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"). PayPal er en udbyder af online betalingstjenester. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som udgør virtuelle private eller erhvervskonti. Desuden giver PayPal mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at iværksætte online betalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal påtager sig også tillidsmandsfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester. PayPal har stadig status som en bank, i hvert fald i nogle lande, og kan derfor være underlagt en anden eller udvidet lovgivning.

Hvis du vælger "PayPal" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlineshop, overføres data automatisk til PayPal. Det er data, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, men især for behandlingen af betalingen via PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver du dit samtykke til, at der overføres personoplysninger til PayPal, som er nødvendige for afviklingen af betalingen. Retsgrundlaget er således dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1, a) GDPR. De personoplysninger, der overføres til PayPal, er normalt dit fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for at behandle betalingen. Personoplysninger, der er relateret til den pågældende ordre, f.eks. faktureringsadressen, er også nødvendige for behandlingen af købsaftalen. Hvis du gennemfører check-out med PayPal i indkøbskurven, giver PayPal os de personoplysninger, som du har gemt på din PayPal-konto. Vi har brug for disse personlige data, for at vi kan sende dig dine varer. Det drejer sig normalt om følgende oplysninger: fornavn, efternavn adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det nøjagtige omfang afhænger dog af din kontokonfiguration hos PayPal.

Formålet med at overføre dataene er betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. De personlige data, der overføres til PayPal, kan blive videregivet til kreditinstitutter af PayPal. Formålet med denne overførsel er at kontrollere identitet og kreditværdighed. PayPal kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser, eller fordi oplysningerne skal behandles på vegne af dem. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger over for PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller videregives til (kontraktmæssig) betalingsbehandling. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, a) og b) i GDPR. For yderligere oplysninger om PayPals behandling af dine personoplysninger og om databeskyttelse henvises der til PayPals gældende databeskyttelsesmeddelelser, som findes under følgende link: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

c)        Amazon Payments

På vores websted tilbyder vi bl.a. betaling via Amazon Payments. Udbyderen af denne betalingstjeneste er den amerikanske virksomhed Amazon.com Inc. Virksomheden Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; i det følgende benævnt "Amazon") er ansvarlig for den europæiske region.

Hvis du vælger "Amazon Payments" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlineshop, overføres data automatisk til Amazon. Det er data, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, men især for behandlingen af betalingen via Amazon Payments. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver du dit samtykke til, at der overføres personoplysninger til Amazon, som er nødvendige for afviklingen af betalingen. Retsgrundlaget er således dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1, a) GDPR. De personoplysninger, der overføres til Amazon, er normalt dit fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen. Personoplysninger, der er relateret til den pågældende ordre, f.eks. faktureringsadressen, er også nødvendige for behandlingen af købsaftalen. Hvis du tjekker ud med Amazon Payments i indkøbskurven, giver Amazon Payments os de personoplysninger, som du har gemt på din Amazon-konto. Vi har brug for disse personlige data, så vi kan sende dig dine varer. Det drejer sig normalt om følgende oplysninger: fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det nøjagtige omfang afhænger dog af din konfiguration af din konto hos Amazon Payments.

Amazon behandler også dine data bl.a. i USA. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til udtalelsen fra EU-Domstolen i øjeblikket ikke findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for lovligheden og sikkerheden i forbindelse med databehandlingen.

Amazon anvender såkaldte standardkontraktklausuler (= art. 46. stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling med modtagere i tredjelande (uden for Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især USA) eller overførsel af data dertil. Standardkontraktklausuler (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, selv om de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Amazon sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selv om dataene lagres, behandles og forvaltes i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde beslutningen og de tilsvarende standardkontraktklausuler her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Amazons databehandlingsbetingelse (AWS GDPR DATA PROCESSING), som svarer til standardkontraktklausulerne, kan findes på https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Du kan finde mere information om de data, der behandles ved brug af Amazon Payments, i fortrolighedspolitikken på https://pay.amazon.de/help/201212490.

 

 

d)       Apple Pay

På vores websted tilbyder vi bl.a. betaling via Apple Pay. Udbyderen af denne betalingstjeneste er den amerikanske virksomhed Apple Inc. med hjemsted i Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA (i det følgende benævnt "Apple").

Hvis du vælger "ApplePay" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlineshop, overføres data automatisk til Apple. Det er data, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, men især for afviklingen af betalingen via ApplePay. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver du dit samtykke til, at der overføres personoplysninger til ApplePay, som er nødvendige for afviklingen af betalingen. Retsgrundlaget er således dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, a), i GDPR. De personoplysninger, der overføres til Apple, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen. Personoplysninger, der er nødvendige for afviklingen af købsaftalen, er også data, der er relateret til den pågældende ordre, f.eks. faktureringsadressen. Hvis du gennemfører check-out med ApplePay i indkøbskurven, giver Apple os de personoplysninger, som du har gemt på din ApplePay-konto. Vi har brug for disse personlige data, så vi kan sende dig dine varer. Det vil normalt være følgende oplysninger: fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det nøjagtige omfang afhænger dog af din konfiguration af din konto hos ApplePay.

Apple behandler også data i bl.a. USA. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til udtalelsen fra EU-Domstolen i øjeblikket ikke findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for lovligheden og sikkerheden i forbindelse med databehandlingen. Som grundlag for databehandling med modtagere i tredjelande (uden for Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især USA) eller for overførsel af data dertil anvender Apple standardkontraktklausuler, der er godkendt af EU-Kommissionen (= artikel 46, stk. 2 og 3 i GDPR). Disse klausuler forpligter Apple til at overholde EU's databeskyttelsesniveau ved behandling af relevante data også uden for EU. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og klausulerne her: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de

Du kan få mere at vide om de data, der behandles ved brug af Apple Pay, i privatlivspolitikken på https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

 

 

e) Andre betalingsmuligheder

Ud over PayPal, Apple Pay og Amazon Payments har du mulighed for at betale via forudbetaling, direkte debitering, kreditkort (Mastercard, VISA, American Express, Amazon Pay, Apple Pay), faktura eller øjeblikkelig bankoverførsel. Vi forbeholder os ret til at foretage en forudgående kreditvurdering ved visse betalingsmetoder (f.eks. køb på faktura). Ved at vælge den pågældende betalingsmulighed giver du dit samtykke til, at der i forbindelse med dit køb i vores butik overføres de personoplysninger, der er nødvendige for betalingsafviklingen. Retsgrundlaget er således art. 6 stk. 1, a) og b) GDPR. De overførte personoplysninger er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen. Nødvendigt for behandlingen af købsaftalen er også sådanne personoplysninger, der er relateret til den pågældende ordre, f.eks. faktureringsadressen (for levering af dine bestilte varer).

 

f) Trusted Shop

Vi bruger Trusted Shops ratingplatform til vores hjemmeside. Udbyderen af denne tjeneste er Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Vi bruger bl.a. Trusted Shops til at vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkendelsesstempel, indsamlede vurderinger) samt til at give kunderne mulighed for at bedømme os efter at have afgivet en ordre for at dele deres erfaringer med andre. Trusted Shops-widgets er integreret på dette websted til disse funktioner.

Når du besøger dette websted, vil du blive bedt om at indstille dine fortrolighedspræferencer. Her har du mulighed for at acceptere eller afvise brugen af "Trusted Shop"-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er derfor art. 6, stk. 1, a), i GDPR. Derudover har vi som virksomhed også en legitim interesse i at sikre, at vores shops autenticitet og sikkerhed er klart genkendelig for potentielle kunder udefra. Dette giver os mulighed for f.eks. at vise, at vi ikke er en falsk butik. Derfor er retsgrundlaget for brugen af Trusted Shop på vores hjemmeside fortsat art. 6 stk. 1, f) GDPR.

Når Trustbadge opfordres, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opfordringen, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opfordringen. IP-adressen anonymiseres straks efter indsamlingen, således at de lagrede data ikke kan henføres til dig personligt. De anonymiserede data anvendes især til statistiske formål og til fejlanalyse.

Når ordren er gennemført, overføres din e-mailadresse, som er blevet krypteret ved hjælp af en kryptologisk envejsfunktion, til Trusted Shops GmbH. Dette anvendes til at kontrollere, om du allerede er registreret for tjenester hos Trusted Shops GmbH, og er derfor nødvendigt for at opfylde vores og Trusted Shops' overordnede legitime interesser i forbindelse med levering af køberbeskyttelse i forbindelse med den konkrete ordre i hvert enkelt tilfælde og transaktionsevalueringstjenesterne i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis dette er tilfældet, vil den videre behandling blive udført i overensstemmelse med den kontraktmæssige aftale mellem dig og Trusted Shops. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig tjenesterne, vil du efterfølgende få mulighed for at gøre det første gang. Den videre behandling efter registreringen afhænger også af den kontraktmæssige aftale med Trusted Shops GmbH. Hvis du ikke registrerer dig, slettes alle overførte data automatisk af Trusted Shops GmbH, og en personlig reference er derefter ikke længere mulig.

Du kan få mere at vide om de data, der behandles ved brug af Trusted Shops, i databeskyttelseserklæringen på: https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/#datenschutz 

13.      Tilbagekaldelse af dit samtykke

Hvis du har givet os dit samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen til visse anvendelser af data og/eller tjenester, kan du naturligvis til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Du skal blot sende en meddelelse til nedenstående adresse:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

Tyskland

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

 

14.          Dine rettigheder som registreret person

Du har forskellige rettigheder som registreret person i forbindelse med dine personlige oplysninger. Vi har her som dataansvarlig truffet passende foranstaltninger for at give dig som registreret person alle oplysninger i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR og alle meddelelser i henhold til artikel 15-22 og artikel 34 i GDPR, som vedrører behandlingen, i en præcis, gennemsigtig, forståelig og let tilgængelig form i et klart og enkelt sprog; dette gælder især for oplysninger, der specifikt er rettet mod børn. Oplysningerne skal gives skriftligt eller i anden form, herunder, hvor det er relevant, elektronisk. Hvis du anmoder om det, kan oplysningerne også gives mundtligt, forudsat at din identitet som registreret person er blevet dokumenteret på anden vis.

Du har bl.a ret til til enhver tid at anmode om skriftlige eller elektroniske oplysninger om de oplysninger, der er lagret om dig og deres oprindelse, den eller de modtagere, som oplysningerne videregives til, og det formål, som de er lagret til. Desuden har du ret til at kræve, at ukorrekte data rettes, og at dine data slettes eller blokeres, hvis de lovmæssige krav hertil er opfyldt. En simpel meddelelse til nedenstående adresse er tilstrækkelig til dette formål:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

Tyskland

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

Følgende rettigheder er nævnt konkret:

14.1         Ret til bekræftelse og information

Du kan bede os om at bekræfte, hvorvidt personoplysninger om dig behandles af os.

Hvis vi behandler oplysninger om dig, kan du bede os om at få oplysninger om følgende:

a.) de formål, som personoplysningerne behandles til;

b.) de kategorier af personoplysninger, der behandles;

c.) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

d.) den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis specifikke oplysninger herom ikke er mulige, kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden;

e.) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører dig, en ret til begrænsning af vores behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

f.) eksistensen af ret til at klage til en tilsynsmyndighed;

g.) alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;

h.) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har du ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.14.2         Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for os, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige. Vi skal naturligvis foretage berigtigelsen uden forsinkelse.

14.3         Ret til at begrænse behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

a.) hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;

b.) hvis behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;

c.) hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dig, eller

d.) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er klart, om de legitime grunde, som vi har ret til, vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, må disse oplysninger - ud over at blive gemt - kun behandles af os eller af autoriserede tredjeparter med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige offentlige interesser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil vi informere dig, inden begrænsningen ophæves.14.4         Ret til sletning

a.) Forpligtelse til at slette

Du kan anmode om, at vi sletter personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, og vi er forpligtet til at slette sådanne oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

I.Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

II. Du trækker dit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til art. 6, stk. 1, a) eller art. 9, stk. 2, a) GDPR, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen.

III. du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen højere legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

IV.    De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt.

V.Sletningen af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt.

VI. De personlige oplysninger om dig er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i GDPR.

 

b.)      Oplysninger til tredjeparter

Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne om dig, og vi er forpligtet til at slette dem i henhold til art. 17, stk. 1, GDPR, skal vi træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet dem om at slette alle links til eller kopier eller replikker af disse personoplysninger.

c.) Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke hvis behandlingen er nødvendig

     I. for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed;

   II. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som vi har fået overdraget;

 III. af hensyn til offentlige interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR;

IV. til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt som den i litra a) nævnte rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller

  V. med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare sig.

 

14.5         Ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for os, er vi forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret til at blive informeret om disse modtagere.

 

14.6         Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindringer, forudsat at

a.) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, a) GDPR eller art. 9, stk. 2, a) GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, b) GDPR og

b.) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ved udøvelse af denne ret har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra os til en anden dataansvarlig, i det omfang dette er teknisk muligt. Andre personers frihedsrettigheder og rettigheder må ikke berøres heraf.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som vi har fået overdraget.14.7         Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, e) eller f), i GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne vedrørende dig, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

 

14.8 Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

14.9         Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

a.) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os,

b.) er tilladt på grundlag af retsforskrifter i EU eller de medlemsstater, som vi er underlagt, og disse retsforskrifter indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, eller

c.) sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger som defineret i artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, a) eller g), finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i a.) og c.), træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne samt dine legitime interesser

14.10  Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, særligt i den medlemsstat, hvor du bor, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, hvortil klagen er indgivet, underretter klageren om klagens status og resultat, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

15.          Reklame via e-mail

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet separat, vil din e-mailadresse blive brugt til vores egne reklameformål, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig, uden at der påløber andre omkostninger end transmissionsudgifterne i henhold til din adgangsudbyders grundtakster. Du kan til enhver tid afmelde dig direkte fra nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til info@gusti-leder.de.

16.          Yderligere oplysninger 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller forslag i forbindelse med emnet "databeskyttelse", eller hvis du ønsker oplysninger om dine data eller ønsker at få dem rettet eller slettet, kan du skrive en e-mail eller et brev til:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

Tyskland

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

Rostock, december 2022

Sidst set
gusti-laeder.dk Reviews with ekomi.dk