Persondatabeskyttelse

Persondatapolitik – information om data indsamlet efter dit samtykke

Som ansvarlig for behandlingen af dine persondata, vil vi hos Gusti gerne oplyse dig om dine datas indhentning og deres videre behandling.

I. Baggrunden for indhentning af persondata og øvrige betingelser

Dine persondata, er i korte træk alle de informationer, der kan spores direkte tilbage til dig. Definitionen af persondata og de øvrige begreber, der vil fremgå i denne tekst, kan du finde under Artikel 4 af GFOD (Generel forordning om databeskyttelse).

II. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for persondatabehandlingen, samt på den ansvarlige for persondatabeskyttelsen

For at præcisere, hvem der er ansvarlig for persondatabehandlingen, er det vedkommende, der enten alene eller i samarbejde med andre, bestemmer formålet med behandlingen.

1. Ansvarlig

Gusti Leder GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock, Germany
Telefon: +49 381 367 67 30 
E-Mail: info@gusti-laeder.dk
CEO: Mr. Christian Pietsch (M.Sc.)

2. Databeskyttelse kommissær

Rechtsanwältin Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 – 45 83 88 90
Fax: +49 (0)381 – 45 83 88 95
E-Mail: info@ra-westenberger.de

III. Formålet med persondata behandlingen; det lovmæssige grundlag for behandlingen

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med den gældende lovgivning og i forbindelse med følgende formål:

1. For at gennemføre kontrakten indgået imellem Gusti Læder og kunden (dig), tager behandlingen af dine persondata udgangspunkt i dit samtykke til Artikel 6, §1, stk. a eller Artikel 6 §1 stk. b af GFOD.

2. Henvender kunden (dig) sig med et ønske, om at foretage ændret handlinger, sker dette med blik for Gusti Læders egne retmæssige interesser, samt i overensstemmelse med dit indgivet samtykke til Artikel 6, §1 stk. a af GFOD eller på baggrund af dit samtykke til Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

3. I forbindelse med gennemførelsen af den indgåede kontrakt imellem Gusti Læder og kunden (dig), bruger vi dine persondata på baggrund af dit samtykke til Artikel 6, §1, stk. a, af GFOD eller på baggrund af dit samtykke til Artikel 6, §1, stk. b, af GFOD.

4. For at specificere reklameringen, bliver dine persondata behandlet på baggrund af dit samtykke til Artikel 6, §1, stk. a eller Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

5. For at opretholde en funktionel hjemmeside, brugervenlige funktioner, samt til analyse af brugen af vores hjemmeside, benytter vi af vores ret til at anvende dine persondata i overensstemmelse med Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

6. For at beskytte vores lovmæssige interesser og for at opretholde vores rettigheder, vil behandlingen af dine persondata ske i på baggrund af Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

Vores systemer er understøttet af tekniske og organisatoriske processer af moderne og høj kvalitet, for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og ændringer, offentlig adgang, tab og beskadigelse.

For information om de specifikke formål for persondataindsamlingen, kan du finde mere information herom under fanen ’Persondatabeskyttelse’.

IV. Videregivelse af dine persondata til tredjeparter; kategorier af mulige tredjeparter til modtagelse af dine persondata

Hvis videregivelse af dine persondata er nødvendig, vil disse oplysninger blive overgivet i henhold til den gældende lovgivning. En detaljeret beskrivelse om overgivelsen af dine persondata til tredjeparter, samt de specifikke formål med det dette, kan du læse mere om under fanen ’Persondatabeskyttelse’. Ved en videregivelse af dine persondata, vil mængden af data blive forsøgt holdt til et absolut minimum.

V. Mængden af behandling af dine person data, samt de enkelte behandlingers formål

Forneden, vil vi i detaljer informere om behandlingen af dine persondata, samt indsamlingens forskellige formål.

Dine persondata vil blive slettet såfremt de ikke længere er nødvendige til baggrunden for deres indsamling. Desuden kan vi undlade at slette dine persondata, hvis der er grundlag for behandling af dem i forbindelse med et andet formål, end grundlaget for deres indsamling. Dette sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og med henhold til retningslinjerne beskrevet under fanen ‘Persondatabeskyttelse’.

1. Brugen af vores hjemmeside til informerende formål

Besøger du vores hjemmeside uden at opgive nogle persondata, vil vi kun have adgang til og behandle de data din browser videregiver til os. De følgende data er teknisk nødvendige for at vores hjemmeside kan vises fra din browser, samt for at sikre stabilitet og sikkerhed på vores hjemmeside:

 • siden du leder efter
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Mængden af data overførsler
 • Kilden til hvordan du fandt frem til siden
 • Browseren du benytter
 • Det styresystem du anvender
 • Din IP-adresse

Behandlingen af dine persondata sker i overensstemmelse med Artikel 6, §1, stk. f af GFOD. Dette sker for at opretholde vores retmæssige interesse i vores hjemmesides funktion.

Dine persondata vil blive slettet efter 6 måneder, såfremt de ikke længere er nødvendige i processen for håndteringen af eventuelle klager eller til vedligeholdelsen af vores hjemmeside. I en sådan sag, vil dine data straks blive slettet efter endt korrespondance.

2. Behandling af dine forespørgsler/indsigelser

Kontakter du os på baggrund af en forespørgsel eller indsigelse, vil vi behandle de persondata, informationer og dokumenter du videregiver til os. Uanset hvilken måde du henvender dig med din forespørgsel eller indsigelse på, kan nogle af de data, informationer og dokumenter du videregiver til os være:

 • Dato og tid for påbegyndt kontakt
 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om forespørgsel/sag
 • overførte informationer/dokumenter

Behandlingen af din personlige data og de angivne oplysninger/dokumenter, vil være baseret på dit samtykke under artikel 6 (1) (a) i GFOD for at besvare din anmodning eller på det grundlag af din anmodning elle bekymring for artikel 6 paragraf 1, bogstav b ) af GFOD om gennemførslen af forudgående kontraktforanstaltninger eller på grundlag af artikel 6 paragraf 1, bogstav b) af GFOD for udførslen af en kontrakt, som du er en part i eller på grundlag af artikel 6 paragraf 1 bogstav f) af GDRP med hensigt på at sikre vores legitime interesse i at besvare forespørgsler /andmodninger og i at gennemføre andre foranstaltninger i forbindelse med behandlning af andmondninger/bekymringer.

Vi udbyder en kontaktfomular i det tilfælde, at du ønsker at gøre en forespørgsel eller indsigelse. Ved at benytte denne formular, giver du samtidig dit samtykke til følgende:

Jeg giver mit samtykke til, at min E-mail adresse, samt de oplysninger, der er givet af mig, kan benyttes i forbindelse med besvarelsen af min forespørgsel eller indsigelse. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke uden begrundelse med effekt fremover. I tilfælde af en tilbagekaldelse af samtykke, vil de hidtil indhentede persondata ikke være omfattet af tilbagekaldelsen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden begrundelse og effekt for fremtiden. I en sådan situation, bedes du kontakte den ansvarlige person for dette område. Kontaktoplysningerne finder du under ’Om os’. Tilbagekaldelse af dit samtykke, vil ikke have effekt for de hidtil indhentede og behandlede persondata.

Så længe det er nødvendigt for behandlingen af din forespørgsel/indsigelse, vil dine persondata blive videregivet til tredjeparter, efter den gældende lovgivning. I tilfælde af en vidergivelse af dine persondata, vil mængden af disse blive begrænset til et minimum.

Dine persondata vil blive slettet såfremt din forespørgsel eller indsigelse er besvaret, medmindre vi fortsat har brug for dine data til andre formål, der desuden er indenfor det lovmæssigt tilladte og beskrevet i denne persondatapolitik.

3. Til opfyldelsen af den indgåede kontrakt

Opgiver du personlige oplysninger for at kunne gennemføre købskontrakten eller i forbindelse med oprettelsen af en kundekonto, vil disse oplysninger blive brugt for at opfylde den indgåede købskontrakt. Sådanne oplysninger, kan eksempelvis være dit navn eller adresse, samt de produkter, der fremgår af købskontrakten, såvel som betalingsmetode og oplysninger om levering.

Behandlingen af dine persondata sker på baggrund af Artikel 6, §1, stk. b af GFOD og af den indgåede kontrakt imellem Gusti Læder og kunden (dig).

Så længe dette er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten indgået imellem Gusti Læder og kunden (dig), vil dine opgivne persondata blive videregivet til tredjeparter i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Videregivelsen sker til vores samarbejdspartnere, der benyttes for at købskontrakten kan opfyldelsen. Dette er de samarbejdspartnere vi benytter i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Listen inkluderer desuden kurerfirmaet, samt leverandørerne af betalingsløsningerne, der anvendes for at kontrakten kan opfyldes.

Benytter du dig af PayPals betalingsløsning, vil vi venligst gøre opmærksom på, at det i sådanne tilfælde, er PayPals persondatapolitik, der er gældende: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_DK

I de tilfælde, hvor en videregivelse af dine persondata til tredjeparter er nødvendig, vil mængden af data videregivet være på et absolut minimum.

Dine persondata vil blive slettet efter udløbet af de kommercielle og skattemæssige tilbageholdelsesrettigheder. Denne periode varer imellem 6 og 10år og såfremt oplysningerne ikke er nødvendige til andre formål. I sådanne tilfælde vil oplysningerne blive behandlet efter den gældende lovgivning og i overensstemmelse med informationer, der fremgår i vores Persondatapolitik.

4. Reklame via nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi den e-mailadresse som er oplyst af dig - og andre personlige oplysninger - til at sende dig oplysninger omkring vores tilbud via e-mail. Obligatorisk er specifikationen af din e-mailadresse. Hvis du frivilligt oplyser yderligere personoplysninger , behandler vi disse data hvis det er nødvendigt,  for at kunne kontakte dig personligt i nyhedsbrevet.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, giver du samtykke til følgende indhold: "Jeg accepterer at blive informeret via e-mail om interessante tilbud og accepterer derfor behandlingen af ​​min e-mail-adresse og de øvrige personlige oplysninger, jeg har stillet til rådighed til formålet med at sende nyhedsbrevet. Jeg kan tilbagekalde dette samtykke til enhver tid og uden begrundelse med virkning for fremtiden. Lovligheden af denne behandling udført indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket i tilfælde af tilbagekaldelse."

Registreringen til vores nyhedsbrev finder sted i den såkaldte double opt-in procedure. Dette betyder: Efter du har logget in, vil du først modtage en e-mail med en besked omkring registreringen af nyhedsbrevet, og en anmodning om bekræftelse af registreringen. Din bekræftelse af registreringen er nødvendig for at dokumentere det krævede samtykke til afsendelse af nyhedsbrevet og for at kunne genkende registreringer på external e-mailadresser. I forbindelse med abbonomenterne på nyhedsbrevet og bekræftelserne, logges IP-adressen samt dato og klokkeslæt ind, for at kunne bevise tildelingen af samtykket i overenstemmelse med de lovmæssige krav.

Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i grundlaget af dit samtykke givet i overensstemmelse med artikel 6 paragraf 1 bogstav a), af GFOD.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid og uden begrundelse med virkning for fremtiden. Til dette formål sendes en tilsvarende meddelelse til den ansvarlige person, hvis kontaktoplysninger er af den ansvarlige person. Lovgyldigheden af behandlingen indtil ophævelsen forbliver upåvirket i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller afmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi straks slette din e-mail-adresse og andre overførte data, medmindre vi fortsætter med at bruge dataene til en anden forarbejdning i overensstemmelse med de lovmæssige krav og i henhold til oplysningerne i dette privatliv politik.

Vores nyhedsbreve er fremstillet og sendt af MailChimp - et newsletter, marketing, platform, der er en del af 'The Rocket Science Group LLC', 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Du finder retningslinjerne for deres databeskyttelse her: https://mailchimp.com/legal/privacy

5. Brugen af cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er små filer, der er opbevaret på din enhed og videregiver informationer til os. Brugen af cookies, sørger for at vores hjemmeside er funktionel og generelt at den er så brugervenlig som mulig.

En del af de cookies vi benytter os af, bliver slettet efter hver session eksempelvis, når du lukker din browser (sådanne cookies kaldes session-cookies). Andre cookies forbliver gemt, selv efter at din browser er lukket ned. Disse cookies giver os eller vores samarbejdspartnere, muligheden for at genkende dig næste gang du besøger vores hjemmeside (såkaldte persistent-cookies).

Nogle af de cookies ve benyttet, er teknisk nødvendige for at vores hjemmeside fungerer optimalt. Dette er eksempelvis tilfældet med cookies, der aflæser dine besøg på vores hjemmeside og gemmer det i indkøbskurven. Behandlingen af dine persondata sker på grundlag af Artikel 6, §1, stk. b af GFOD og med det formål på forhånd at træffe kontraktuelle foranstaltninger på baggrund af din forespørgsel/indsigelse eller på baggrund af Artikel 6, §1, stk. b af GFOD’erne for gennemførelsen af kontrakten, hvoraf du udgør en part eller på baggrund af Artikel 6, §1, stk. f af GFOD er givet for at sikre vores ret til at optimere og gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt. Så længe vi eller vores samarbejdspartnere, benytter cookies med formålet registrering eller for marketingsbrug, kan du finde yderligere information om dette i de følgende informationer i ’Persondatabeskyttelse’.

Du kan forhindre oplagringen af cookies ved at sende meddelelse om dette under indstillingerne på din browser software. Om nødvendigt, kan du søge mere viden og hjælp under browser indstillingerne. Vi vil dog gerne pointere, at cookies er nødvendige for at alle funktionerne på vores hjemmeside er tilgængelige. Følgende links fører dig videre til yderligere information om, hvordan du kan forhindre oplagringen af cookies, hos de mest populære browsere:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=da_DK

6. Brugen af Google Analytics

Vi benytter os af servicen ’Google Analytics’, der er en analytisk service leveret Google Inc.

Behandlingen af dine persondata sker efter retningslinjerne beskrevet i Artikel 6, §1, stk f af GFOD. Dette sker efter vores ret til at evaluere og analysere vores hjemmeside.

Google Analytics bruger “Cookies”, der er små tekstfiler, som gør det muligt at indhente og opbevare data om hvordan du bruger hjemmesiden. De indhentede data bliver sendt til en server i USA og derefter gemt. Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside bruges en udvidet version af Google Analytics. Den udvidede version, er oprettet med koden "anonymizeIp" og betyder at din IP-adresse formindskes (den såkaldte “IP-masking”) indenfor medlemslandene af den Europæiske Union eller i andre stater, der indgår i aftaler på de Europæisk økonomiske områder. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en server i USA, for derefter at blive forkortet. På vegne af operatøren af denne hjemmeside, vil Google evaluere de indhentede data, for at udarbejde rapporter og redegøre for aktiviteter og brugen af/på hjemmesiden. Din IP-adresse vil ikke blive brugt i forbindelse med andre Google data.

Du kan forhindre cookies i at blive opbevaret ved at ændre i indstillingerne på din browser. Du kan, finde ud af mere om dette ved at undersøge nærmere under ’hjælp’-funktionen på din browser. Vær dog opmærksom på, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside vil fungere optimalt, hvis cookies ikke er tilladt.

Du kan desuden forhindre indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af vores hjemmeside (herunder din IP-adresse) til Google og behandlingen af disse data af Google ved at downloade browser-plugin'en, der er tilgængelig under følgende link og installer. Det nuværende link er https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Alternativt kan du forhindre den fremtidige indsamling af din data fra Google Analytics ved at installere en opt-out-cookie. Du installerer denne cookie ved at klikke på dette link. Bemærk venligst at denne opt-out-cookie kun virker i denne browser og på denne hjemmeside. Hvis du sletter disse cookies i din browser, skal du klikke på linket igen.

For mere information om vores Vilkår for brug og Fortrolighedspolitik, besøg venligst https://www.google.com/analytics/terms/en.html og information om Googles Fortrolighedspolitik findes på https://policies.google.com/?hl=en-GB.

Google er underlagt Privacy Shield aftalen der sikrer overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7. Håndhævelse af vores rettigheder og forsvar mod krav

Hvis nødvendigt behandler vi dine personlige data for at sikre vores legitime interesse i at håndhæve vores rettigheder og i vores forsvar.

I sådanne tilfælde, vil dine persondata blive behandlet under Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

Bliver det nødvendigt, for at sikre vores rettigheder, vil vi videregive dine persondata til tredjepartere. Dette sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine persondata videregives til de involverede gældsinddriver eller vores advokater.

I de tilfælde hvor en videregivelse af dine persondata er nødvendig, vil mængden af videregivet data være på et absolut minimum.

Dine persondata vil blive slettet efter endt behandlings procedure. Dog tidligst efter perioden for skatte-og marketingstilbageholdelsen er udløbet. Denne varer imellem 6-10 år. Perioden kan dog forlænges, hvis vi benytter dine data til andre formål. I sådanne tilfælde, sker det efter den gældende lovgivning og efter retningslinjerne beskrevet under ’Persondatabeskyttelsen’.

VI. Længden for dine persondatas opbevaring og kriterierne for forlængelse af denne period

Dine persondata vil blive slettet så snart dine data ikke længere er nødvendige for deres formål, medmindre vi ønsker at behandle dine data for andre formål. Dette sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og informationen givet under vores ’Persondatapolitik’. For mere information om længden af opbevaring af dine persondata eller kriterierne for forlænget opbevaring, anbefaler vi at du læser stykket om, hver enkelt behandlings formål i dette statement.

VII. Dine rettigheder

1. Oversigt

For at sikre en fair og så åben proces ved behandlingen af dine persondata, vil du som data-emne have følgende rettigheder, fastlagt af den generelle forordning om datasikkerhed:

 • Retten til information under Artikel 15 af GFOD,
 • Retten til korrektion under artikel 16 af GFOD,
 • Retten til fortrydelse under Artikel 17 af GFOD,
 • Retten til begrænsning af forarbejdning under artikel 18 af GFOD,
 • Retten til dataoverførsel under artikel 20 af GFOD,
 • Retten til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til Artikel 7, §3 af GFOD,
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata i henhold til Artikel 21 af GFOD. I følgende vil vi uddybe dette.
 • Og retten til at klage til tilsynsmyndigheden til artikel 77 GFOD,  hvilket vi separat vil informere dig om nedenfor.

2. Din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata

Behandling af dine persondata, er nødvendig for at sikre retten til at gøre kontrol eller benytte en samarbejdspartner. Dette er betinget af data-emnets rettigheder ang. behandling af persondata ikke overskrides, især hvis data-emnet er et barn. Ref. Artikel 6, §1, stk. f af GFOD.

Du, data-emnet, har ret til, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og såfremt at tilfældet af din situation omfattes af Artikel 6, §1, stk. f, af GFOD; dette gælder også for profilering baseret på den før henviste artikel.

Benytter du dig af din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, vil vi ikke længere behandle dine data, medmindre vi har belæg, der ikke bevirker dine rettigheder som data-emne, i processen for proklamation og generelt ikke overtræder den gældende lovgivning, for at fortsætte behandlingen.

Behandler vi dine data i processen for at besvare din forespørgsel/indsigelse, pr mail, kan du som data-emne til hver en tid gøre indsigelse mod, at dine data også vil blive benyttet til marketingsformål. Dette gælder også for processen for profilering. Hvis du som data-emne gør indsigelse mod behandling af dine data for marketingsformål, vil dine data ikke længere blive brugt til dette formål.

3. Din ret til at indgå begæring til relevante myndighed

Som den berørte person, kan du, uden notits til administrative eller offentlige instanser, indgive klage til den relevante myndighed i landet for din bopæl, arbejdsplads eller for virksomheden, du ønsker at indgive klage over, hvis du mistænker at dine persondata bliver misbrugt, eller behandlet uden overensstemmelse af GFOD.

VIII. Baggrunden for vores bestemmelser for indhentningen af dine persondata

Vil du gerne indgå kontrakt med os eller har du en forespørgsel eller indsigelse, vil vi have brug for nogle informationer fra dig, for at kunne indgå i en kontrakt eller besvare din forespørgsel/indsigelse. Du kan også undlade dette. Det vil dog i de fleste tilfælde betyde at vi ikke kan indgå i en konktrakt eller besvare din forespørgsel/indsigelse.

Sidst set