Vilkår og betingelser

I følgende gives de vilkår og betingelser, der er gældende ved anden hånds-salg og online kontrakter til Gusti Læders kunder.

§ 1 Generelt

I de følgende vilkår og betingelser defineres forholdet mellem dig(kunden) og Gusti Leder GmbH ved online handler. Disse vilkår og betingelser bliver også gjort klare, når en ordre gennemføres.

§ 2 Kontrakten

Præsentationen af Gusti Leder GmbHs produkter på hjemmesiden, er et eksempel på, hvordan produkterne kan fremstilles og benyttes. Fremstillingen er derfor ment for kunden som en inspiration.

Hvis kunden gennemfører en handel via Gusti Leder GmbHs hjemmeside, er kunden, ifølge tysk civilret bundet af § 145 BGB. Det betyder, at kunden bindes af en købskontrakt. Dette bekræftes af en ordrebekræftelse, der sendes pr. E-mail.

Kontrakten træder endeligt i kraft, hvis Gusti Leder GmbH accepterer og bekræfter handlen indenfor to abejdsdage.
En arbejdsdag defineres, ved at være en almindelig kalender dag, dog undtaget søndage, nationale eller *internationale helligdage.

*Kun gyldig for de lande, der er involveret i processen fra bestilling til levering.

§ 3 Levering, leveringsomkostninger, transport af produkter

Leveringen følger de procedure, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Ved leveringer til privat-kunder, vil Gusti Leder GmbH stå for evt. ekstra omkostninger. Ved levering til forhandlere, vil disse bære ansvaret og evt. de ekstra omkostninger, der måtte være i forbindelse med leveringen, så snart Gusti Leder GmbH har overdraget ordren til kureer firmaet.

§ 4 Ejerskabsforbehold

De leverede produkter forbliver Gusti Leder GmbHs ejendom, indtil betalingen af hele ordre værdien er gennemført og godkendt af os.

§ 5 Betalinger

Det er kun muligt at gøre brug af de af betalingsløsninger, der tilbydes på Gusti Leder GmbHs hjemmeside. 

§ 6 Garanti ved defekte varer

De lovmæssige mangelsansvarsrettigheder gælder. 

§ 7 Information ved internet handler

  1. Vi er ikke underlagt et adfærdskodeks.
  2. Skulle der ske en fejl ved tilføjelsen af produkter i kunde-kurven, kan kunden finde en oversigt over sit/sine køb på bekræftelsessiden, inden ordren sendes endeligt afsted. Kunden kan på denne side vælge at ændre eller helt slette varer, før den endelige registrering sendes til Gusti Leder GmbH.
  3. Ved hvert produkt, der er tilgængelig på Gusti Leder GmbHs hjemmeside, vil produktets egenskaber, samt evt. på tidspunktet gyldige tilbud fremgå.
  4. Kontrakten, er defineret og er tilgængelig hos Gusti Leder GmbH på tysk.
  5. Kunden kan foretage klager og udtrykke ønske om garantisag, ved at kontakte Gusti Leder GmbH på de kontaktinformationer, der er angivet på hjemmesiden.
  6. Kontrakten, der indgås imellem de to parter, kunden og Gusti Leder GmbH, bliver ikke arkiveret. Kunden kan få adgang til den ved at printe eller opbevare den på sin computer.
  7. For information omkring betaling, levering eller procedure refereres der til Gusti Leder GmbHs hjemmeside.

§ 8 Information angående tvistbilæggelses sager

Vi er hverken villige eller lovmæssigt forpligtet til at deltage i tvistbilæggelse sager før et evt. forbruger organ indblandes.

§ 9 Refunderinger

Eventuelle refusioner udføres automatisk til den konto, du brugte til betaling. Ved betaling med faktura og forudbetaling overføres refusionen til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget. Hvis du har betalt med Paypal eller kreditkort, refunderes beløbet til den tilknyttede Paypal- eller kreditkortkonto. Hvis du har brugt et gavekort ved købet, krediteres det tilsvarende beløb til din gavekortkonto. Kontakt venligst vores kundeservice herfor. Omkostningerne ved returforsendelsen svarer til de oprindelige forsendelsesomkostninger. I tilfælde af en returnering vil disse omkostninger blive fratrukket kreditnotaen. Du bærer den risiko, der er forbundet med returneringen.

§10 Diverse

Kontrakt-forholdet, der indgås ved handlen imellem os og kunden i kombination af de respektive vilkår og betingelser, samt den gældende tyske lov skal fyldestgøres. I de tilfælde, hvor kunden er forhandler af Gusti Leder GmbHs produkter, vil landet den pågældende forhandler er bosiddende i, være gældende. Dette er for at beskytte forhandlerens ret og regulativer, hvilket definitivt ikke kan fraviges, ej heller kontraktuelt. Kontrakter indgået med CISG’er undtaget.

V SN 42

 

Garantiemeddelelse

§1 Produktgaranti

Ud over den lovpligtige reklamationsret tilbyder vi en udvidet produktgaranti. For at drage fordel af denne ekstra garanti kræves et abonnement på vores nyhedsbrev i mindst 6 måneder. Denne garanti dækker produktionsfejl, men udelukker skader forårsaget af forkert brug eller almindelig slitage.

§2 Garantiperiode

Garantien træder i kraft efter den lovpligtige reklamationsret og strækker sig derefter i yderligere 1 år.

§3 Garantikrav

For at gøre krav på garantien bedes du kontakte vores kundesupport på info@gusti-laeder.dk. Vi har brug for et købsbevis for at behandle kravet.

§4 Undtagelser og begrænsninger

Denne garanti udelukker skader forårsaget af forkert håndtering, ændring af produktet eller almindelig slitage. Skader, der ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, er også undtaget. Dækning af omkostninger til reparation af lynlåsen er ikke inkluderet.

§5 Returvilkår

Forsendelsesomkostningerne for returneringer i henhold til garantien dækkes af os.

 

Sidst set
gusti-laeder.dk Reviews with ekomi.dk